Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
W czasie  III pielgrzymki do Amerykańskiej Częstochowy, ojciec Bartłomiej, który
jest zaangażowany w krzewienie duchowej adopcji, wygłosił konferencje na ten
temat . Wielu z naszych pielgrzymów po raz pierwszy dowiedziało się
o możliwości modlitwy w intencji życia poczętego. Po Mszy św. ojciec Bartłomiej
przyjął przyrzeczenie duchowej adopcji od naszych braci i sióstr, którzy  
zobowiązali się modlić codziennie przez 9 miesięcy w intencji dziecka poczętego
i zagrożonego zabiciem w łonie matki. Czterdziestu pielgrzymów  złożyło swój
bezinteresowny i osobisty dar modlitwy w intencji życia poczętego.
Na czwartej pielgrzymce duchową adopcje dziecka poczętego przyjęło 25
pielgrzymów. W czasie naszej ostatniej pielgrzymki 15 osób złożyło
przyrzeczenie duchowej adopcji w obecności  ks. biskupa Czesława Stanuli,
który przewodniczył  Mszy św. i udzielił im szczególnego błogosławieństwa.
Zachęcamy wszystkich, którzy są gotowi do złożenia Panu Bogu ofiary modlitwy
w obronie życia poczętego, aby odważnie wstąpili w szeregi obrońców życia.
„Brońcie dalej życia!
Jest to wasz wielki wkład w budowanie
cywilizacji miłości.
Niech szeregi obrońców życia wciąż rosną.
Nie traćcie otuchy.
To jest wielkie posłannictwo
i misja, jakie opatrzność wam powierzyła.
Niech Bóg, od którego pochodzi wszelkie
życie, błogosławi Wam”
                            
                       Jan Paweł II
Wpis do Księgi Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, ofiarowanej przez
pielgrzymów dla Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Amerykańskiej
Częstochowie:

My pielgrzymi III pieszej pielgrzymki z Trenton do Amerykańskiej
Częstochowy w roku jubileuszu 50-lecia Sanktuarium Matki Boskiej
Częstochowskiej, poruszeni słowem życia i świadectwem współbraci,
podejmujemy duchowa adopcje dziecka poczętego. Niech nasza
ofiara przyczyni się do zwycięstwa cywilizacji życia nad cywilizacja
śmierci. Świadomi epidemii aborcji, która zagraża życiu poczętemu
i okalecza wewnętrznie osoby, które jej dokonują, postanowiliśmy
bronić życia poczętego, którego dawca jest Bóg i Jego wolą jest, aby
każde poczęte dziecko było przyjęte i otoczone miłością,
jako największy dar.