Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
Opłatek 2007
Spotkanie opłatkowe naszej wspólnoty pielgrzymkowej odbyło się 20 stycznia
2008r. w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, w miejscu do
którego pielgrzymujemy. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy uczestnictwem we Mszy
świętej celebrowanej przez Ojca Krzysztofa Wieliczko w kaplicy Matki Bożej
Częstochowskiej. Podczas tej Eucharystii modliliśmy się o powołania
kapłańskie i zakonne, jak również  
w intencjach pielgrzymów.  Czytania
i śpiew opracował młodzieżowy chór
"Przyjażń" z parafii pw. św. Stanisława
BM z Nowego Jorku.  Pielgrzymi
z Trenton przygotowali modlitwę
wiernych oraz procesje darów. Dzieci
ofiarowały Matce Bożej papierowe
serca nawleczone na wstążkę, na
których w czasie pielgrzymki pisały lub
rysowały swoje intencje w których się
Prowincjał Zgromadzenia Ojców Paulinów poświęcił obraz św. Euzebiusza
założyciela zgromadzenia, które w tym roku obchodzi jubileusz 700-lecia
zatwierdzenia przez Stolice Apostolska, a następnie pobłogosławił dzieci
i obdarował je słodyczami. Na zakończenie wielu z nas po raz pierwszy miało
przywilej ucałowania relikwii św. Pawła Pustelnika.

Po Mszy świętej udaliśmy się do kafeterii i tam przy choince śpiewając kolędy  
rozpoczęliśmy nasze spotkanie. Ojciec Krzysztof przywitał serdecznie pielgrzymów
po czym Ojciec Jan odmówił modlitwę i pobłogosławił opłatek. Łamiąc się opłatkiem
i składając sobie życzenia cieszyliśmy się, że było nam dane spotkać się w tym
szczególnym czasie i miejscu. Ojcowie Paulini Krzysztof, Jan i Bartłomiej razem
z nami śpiewali kolędy, dzielili się opłatkiem i chętnie rozmawiali z każdym, kto takiej
rozmowy potrzebował.

To było bardzo serdeczne i owocne spotkanie.
Bóg zapłać ojcom Paulinom za ich życzliwość, gościnność i wszelkie dobro,
którym nas obdarzają.  

Daj nam Boże, abyśmy za rok znów mogli przeżyć takie spotkanie.


Galeria ze spotkania opłatkowego