Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
Życzenia na Boże Narodzenie 2007
Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław ojczyzną miłą,
W dobrych radach,
w dobrym bycie  
Wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą,
I Twoje wioski z miastami !
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia,
radości i pokoju, szczęśliwego
Nowego Roku oraz spotkania na
pielgrzymim szlaku w 2008 roku
składaja Organizatorzy
Na nachodzące święta Bożego Narodzenia
-widzialnego znaku miłości Boga do człowieka-
przesyłam wszystkim organizatorom i uczestnikom
Pieszej Pielgrzymki z Trenton do Doylestown,
serdeczne życzenia:
pokoju, który przyniósł Jezus – Książę Pokoju,
mocy w życiu codziennym – Bóg mocny,
spokoju i braterstwa – Odwieczny Ojciec,
mądrości w każdej sytuacji – Przedziwny Doradca,
radości – radują się wszystkie ludy,
nadziei – bo pewne jest nasze zbawienie w Bogu Zbawcy naszym.
Niech te dary będą Waszym udziałem w okresie świąt
i przez cały błogosławiony, pomyślny i spokojny Nowy Rok.

                                                                   Ks. Lesław Gwarek SAC
                                                  wiceprowincjał Księży Pallotynów
Boże Narodzenie 2007

NA TĘ JEDYNĄ, NIEPOWTARZALNĄ ŚWIĘTĄ NOC CZEKAMY
Z TĘSKNOTĄ PRZEZ CAŁY ROK. ŻYCZĘ BY TEN SZCZEGÓLNY
CZAS ZOSTAŁ ROZŚWIETLONY PROMIENIAMI BETLEJEMSKIEJ
GWIAZDY, WNIÓSŁ NADZIEJĘ, POGŁĘBIŁ WIARĘ I MIŁOŚC.

PROSZĘ PRZYJAC ODEMNIE SZCZERE I SERDECZNE ŻYCZENIA.
WSZYSTKIEGO CO NAJLEPSZE I NAJPIĘKNIEJSZE NA
NADCHODZĄCE ŚWIĘTA I NA KAŻDY DZIEŃ NADCHODZĄCEGO
NOWEGO 2008 ROKU!

NIECH BOŻE DZIECIĘ PRAWDZIWIE NARODZI SIĘ W NASZYCH
SERCACH I OBDARZY NAS SWYM POKOJEM!


DO ŻYCZEŃ DOŁĄCZAM OCZYWIŚCIE DAR MODLITWY.

                                                           O. BENIAMIN BĄKOWSKI