Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
Ks. Piotr Pawlukiewicz
współpracuje do dziś. Członek redakcji radiowej Mszy świętej w kościele św.
Krzyża w Warszawie. Kapelan kaplicy w Sejmie RP. Wykładowca homiletyki
i duszpasterstwa rodzin w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym
w Warszawie. Głosił rekolekcje w wielu miastach Polski, a także dla środowisk
polonijnych w Sztokholmie, Londynie, Dortmundzie, Zurichu, Bernie, Rzymie
i Budapeszcie.
Ksiądz Piotr Pawlukiewicz urodził się w roku 1960
w Warszawie. Po ukończeniu w roku 1985 Wyższego
Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie
pracował przez dwa lata jako wikariusz w parafii pw. św.
Wincentego a Paulo w Otwocku
. Studiował teologię pastoralną
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, homiletykę
w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i retorykę na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Był redaktorem
archidiecezjalnego radia "Józef" w Warszawie, z którym
Autorzy strony posiadają zgodę ks. Piotra Pawlukiewicza
na publikacje nagrań.
S?uchaj na ?ywo Radio Katolickiej Odnowy