Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
Strefa audio
współpracuje do dziś. Członek redakcji radiowej Mszy świętej w kościele św.
Krzyża w Warszawie. Kapelan kaplicy w Sejmie RP. Wykładowca homiletyki
i duszpasterstwa rodzin w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym
w Warszawie. Głosił rekolekcje w wielu miastach Polski, a także dla środowisk
polonijnych w Sztokholmie, Londynie, Dortmundzie, Zurichu, Bernie, Rzymie
i Budapeszcie.
W strefie audio zamieszczamy homilie, konferencje oraz inne pliki.
Ksiądz Piotr Pawlukiewicz urodził się w roku 1960
w Warszawie. Po ukończeniu w roku 1985 Wyższego
Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie
pracował przez dwa lata jako wikariusz w parafii pw. św.
Wincentego a Paulo w Otwocku
. Studiował teologię pastoralną
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, homiletykę
w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i retorykę na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Był redaktorem
archidiecezjalnego radia "Józef" w Warszawie, z którym
Autorzy strony posiadają zgodę ks. Piotra Pawlukiewicza
na publikacje nagrań.
Świadectwo życia Nicka Vijicica. Zobacz jak Bóg
wykorzystuje jego świadectwo, by dotknąć tysiące
serc ludzkich na całym świecie.
Ksiądz Aleksander Posacki SJ - filozof, teolog, znawca
historii mistyki, demonologii oraz problematyki okultyzmu i
ezoteryzmu, wykładowca akademicki, publicysta. Autor wielu książek
(m. in. "Okultyzm, magia, demonologia", "Niebezpieczeństwa
okultyzmu", "Spiritismus – was unterscheidet ihn von
Parapsychologie und Magie"), artykułów naukowych i haseł
encyklopedycznych (w tym ponad 100 haseł w Encyklopedii
„Białych Plam”). Konsultant egzorcystów katolickich w Polsce i za
granicą. Wykładowca na Międzynarodowych Zjazdach Egzorcystów
(Niemcy, Polska), organizowanych przez Międzynarodowe
Stowarzyszenie Egzorcystów, założone przez ks. Gabriela Amortha.
["Egzorcyzmy, opętanie, demony" - ks. Aleksander Posacki]
R E K O L E K C J E  W I E L K O P O S T N E 2006
ROZEZNANIE DUCHOWE - DZISIAJ

05.03.2006 Karmelici Bosi Poznań
POKUSA CZY POTRZEBA  40 min

06.03.2006 Karmelici Bosi Poznań
DUCHOWOŚĆ CZY PSYCHOLOGIA  50 min

07.03.2006 Karmelici Bosi Poznań
WIARA CZY MAGIA  57 min


SYMPOZJUM - MAGIA CAŁA PRAWDA
Ostrołęka  27 III 2010

ks.Aleksander Posacki
ks. Aleksander Posacki - Harry Potter i okultyzm
ks. Aleksander Posacki - Magia i okultyzm

Małgorzata Nawrocka - Harry Potter inaczej
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Godzinki są sposobem nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny dla ludzi
świeckich. Powstały wedle wzoru pacierzy kapłańskich (brewiarza), zachowały
ich modlitwę wspólną i hymny rozpoczynające poszczególne godziny. Śpiewanie
Godzinek było powszechne w Polsce przez setki lat. Warto wrócić do dawnej
tradycji i poświęcać Panu Bogu czas o każdej porze dnia.

Jutrznia
Pryma
Tercja
Seksta
Nona
Nieszpory
Kompleta
Ofiarowanie Godzinek

Nagrania pochodzą z programu Radia Niepokalanów.
S?uchaj na ?ywo Radio Katolickiej Odnowy
Świadectwa
Ksiądz  Sławomir Wądołek dyrektor Radia Katolickiej
rekolekcji dla małżeństw.  Od października 2007 koordynator
diecezjalny  Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. W czerwcu
2009 został proboszczem parafii pw. św. Stanisława BM w
Dąbrowie k. Mławy. W listopadzie 2010 ks. Sławomir został
mianowany egzorcystą w Diecezji Płockiej.
Rekolekcje prowadzone przez ks. Sławomira Wądołka.
Autorzy strony posiadają zgodę na publikację nagrań.

Rekolekcje dzień 1                Rekolekcje dzień 2
Rekolekcje dzień 3                Rekolekcje dzień 4

Więcej nagrań na stronie Sklepiku Odnowy
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................