Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
Historia Pielgrzymki
współpracy Violetę Wyszyńska, Bożenę Bieńkowska i Grzegorza Tymińskiego.
W ten sposób powstała grupa, która przyjęła na siebie trudne i odpowiedzialne
zadanie przygotowania pielgrzymki. Ks. Leslaw Gwarek, który pod nieobecność  
księdza proboszcza pełnił jego funkcje, pomagał w przygotowaniach i wspierał prace
grupy. Również Ojcowie Paulini z Amerykańskiej Czestochowy oraz śp. ojciec Ignacy
Kuziemski, a także organizatorzy pionierskiej pielgrzymki z Graet Meadows, chętnie
dzielili się z nami swoimi doświadczeniami i wspierali nas w przygotowaniach.  Trasę
przejścia opracował Stefan Derkacz. Następnie rozpoczęliśmy starania o pozwolenia
na przejście pielgrzymki.Nieocenioną pomoc w załatwianiu urzędowych formalności
związanych z przejściem przez poszczególne miasta, otrzymaliśmy od Paul Bosse.
Największym problemem było znalezienie noclegu. Na trasie marszu nikt nie chciał
przyjąć grupy nieznanych sobie ludzi na teren swojej posiadłości. Ufając w pomoc
Matki Bożej szukaliśmy noclegu dla pielgrzymów. Na 5 dni przed pielgrzymką Violeta
Wyszyńska wraz z mężem znalazła miejsce na prywatnej farmie u ludzi, którzy
zaledwie tydzień wcześniej tam zamieszkali.

9 sierpnia 2003 o godz. 6 rano po krótkiej modlitwie i błogosławieństwie ks. Lesława
grupa 170 pielgrzymów wyruszyła z kościoła św. Jadwigi w Trenton na pielgrzymi
szlak. Opiekę duchową w czasie pielgrzymki sprawowali ks. Lesław Gwarek oraz
ojcowie paulini: o. Beniamin – przewodnik pielgrzymki oraz o.Faustyn. Pierwszego
dnia pielgrzymi pokonali 22 mile, idąc w duchocie i przelotnych burzach.
O bezpieczeństwo przejścia na drodze dbała grupa porządkowych: Jolanta Derkacz,
Gosia, Steve i Artur Dziegielewski, Magdalena i Basia Saramak, Norbert
Ogrodniczek, Katarzyna i Artur Aksamit, Monika, Viktoria i Diana Kłoda. Śpiew
i modlitwy prowadził Grzegorz Tymiński wraz z Anną i Marcinem Kwiatek. Znaczek
pielgrzymki opracował i wykonał ks. Stanisław Lewiński, plansze wykonał Ryszard
Druch – Druch Studio, pakiety pielgrzyma oraz lampiony przygotowała Anna
Bieńkowska, natomiast śpiewniki opracował Grzegorz Tymiński, a wydrukował
i złożył Zbigniew Bieńkowski.

Po całodziennym marszu dotarliśmy do miejsca noclegu, które przygotowali dla nas
Darek Wyszyński, Artur i Łukasz Zdeb oraz Jarek Dąbrowski. Po zjedzeniu gorącej
kolacji przygotowanej przez Alicję Derkacz oraz Beatę DiMatteo, Renatę Saramak,
Teresę Zamojc, Faustynę Bielska, Władysławę Palen, Krystynę Oledzka , Janinę i
Mariana Aksamit oraz Marię Szarą zaczęliśmy przygotowania do wieczornej Mszy
św. Mimo padającego deszczu zmęczeni i przemoknięci pielgrzymi, zgromadzili się,
aby uczestniczyć w Eucharystii. W czasie Mszy św. ks. Lesław Gwarek poświęcił
nowe miejsce zamieszkania właścicieli farmy i wręczył im ikonę  Matki Bożej
Częstochowskiej, którą przyjęli z wielką radością, oświadczając, że jest to pierwszy
święty obraz w ich nowym domu. Po całodziennym marszu pielgrzymi wreszcie mogli
udać się na spoczynek.

W niedziele rano dołączyła do nas grupa 30 pielgrzymów i po śniadaniu, żegnani
przez właścicieli farmy, śpiewając Godzinki  wyruszyliśmy w dalszą drogę. Na
krótkich postojach gasiliśmy pragnienie napojami, które przygotowali Marek
Dzięgielewski i Kamila Ogiegło. Pielęgniarka Krystyna Jarosz opatrywała
poobcierane nogi i przekłuwała „burchle”. Około południa witani przez Prowincjała
Ojców Paulinów, ojca Krzysztofa Wieliczko dotarliśmy do celu naszej pielgrzymki.
Wielu parafian, którzy nie mogli iść pieszo w pielgrzymce przybylo do Amerykańskiej
Częstochowy autobusem i wspólnie z pielgrzymami udali się do kaplicy, aby
pokłonić się Matce Bożej. O godz. 3 po południu, kiedy dotarły grupy z Great
Meadows i Filadelfii, rozpoczęła się Msza św. dla wszystkich pielgrzymów, która była
ostatnim etapem pielgrzymowania. Po Mszy św. zmęczeni, ale szczęśliwi pielgrzymi
powrócili do domów.

      
 Wszystkim ludziom dobrej woli Bóg zapłać!  
Amerykańskiej Częstochowy
9-10 sierpnia 2003
Pierwsza piesza pielgrzymka z Trenton do
Amerykańskiej Częstochowy była wotum wdzięczności
Matce Bożej za 100 lat istnienia parafii św. Jadwigi .
Inicjatorem pielgrzymki był Stefan Derkacz, który
Meadows. Po otrzymaniu zgody od ówczesnego  
proboszcza ks. Feliksa Schabowskiego zaprosił do