Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
Słowa Jana Pawła II
Chrystusa. W czasie pielgrzymki łączyliśmy się duchowo z Tobą i modliliśmy się za
Ciebie Ojcze Święty, bo w tym czasie Ty też pielgrzymowałeś do Lourdes.
Prosimy Cię Ojcze Święty, Błogosław nam, pielgrzymom i całej parafii świętej
Jadwigi, która przez sto lat jest ostoja polskiego ducha religijnego.

                                                   /podpisy wszystkich pielgrzymów /Dziękując Panu Bogu za 100-lecie naszej parafii i 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II
zapragnęliśmy podzielić się tą radością z Ojcem Świętym i prosić Go
o błogosławieństwo dla nas. Tak też powstał pomysł napisania listu do Ojca
Świętego. W czasie pielgrzymki pątnicy składali swoje podpisy na dużym arkuszu
papieru. Dorośli wpisywali swoje imię i nazwisko, niektórzy byli bardzo wzruszeni
i niejedna łza spadła na papier. Dzieci wpisywały swoje imiona, czasami
niezgrabnymi literami, niejednokrotnie rodzice prowadzili rękę dziecka, aby ono
osobiście wpisało się do listu, bądź też jakimkolwiek znakiem zaznaczały swoje
uczestnictwo w pielgrzymce. Po zakończonej pielgrzymce została wpisana treść
listu do Ojca Świętego, podpisana przez księdza proboszcza Jacka Łabińskiego
i opatrzona pieczęcią lakową parafii. Misja dostarczenia tego listu Ojcu Świętemu
została powierzona ojcu Beniaminowi, który wracał do Watykanu. Osobisty
sekretarz Jana Pawła II, ówczesny biskup Stanisław Dziwisz odebrał ten wyjątkowy
list i dostarczył do adresata. W odpowiedzi na ten list w marcu 2005 roku do naszej
parafii dotarło Błogosławieństwo Ojca Świętego, o które prosiliśmy w tym liście.
Treść listu do Ojca Świętego

Kochany Ojcze Święty

My Polacy, zakotwiczeni przy parafii św. Jadwigi
w Trenton, New Jersey, USA, wierni Panu Bogu
i Matce Boskiej, dnia 14 sierpnia 2004
wyruszyliśmy na nasza II piesza pielgrzymkę z
kościoła św. Jadwigi do Sanktuarium Matki
Boskiej Częstochowskiej
w Doylestown, Pensylwania. Nasze serca
napełnione były radością, że chociaż jesteśmy
daleko od naszej Ojczyzny,  możemy
podtrzymywać polską tradycję pielgrzymowania
i umacniać się w naszej wierze. W czasie
pielgrzymki 250 naszych braci i sióstr przyjęło
Szkaplerz Maryi, a tym samym weszło w
komunię z Matka Jezusa i z Nią rozpoczęło
swoje pielgrzymowanie  do