Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
Kącik duszpasterski
Ks. Lesław Gwarek SACProwincji Zwiastowania Pańskiego (Zachodniej) w
latach 1993-1999.Święcenia , pallotyn, biblista, pierwszy prowincjał polskiej
Prowincji Zwiastowania Pańskiego (Zachodniej) w latach 1993-1999.Święcenia
kapłańskie przyjął 20 maja 1976 w Ołtarzewie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego.
Następnie w latach 1977-1983 studiował na Biblicum w Rzymie, uzyskując
kościelny stopień licencjata nauk biblijnych. W marcu 1993 ks. Gwarek został
pierwszym prowincjałem nowo utworzonej Prowincji Zwiastowania Pańskiego
z siedzibą w Poznaniu. Funkcję tę pełnił przez dwie trzyletnie kadencje do roku
1999. Od 2005 jest wiceprowincjałem. Wykłada nauki biblijne w Wyższym
Seminarium Duchownym w Ołtarzewie.

Zbawienie człowieka dokonało się w czasie i przestrzeni.
O. Beniamin Bakowski OSPPE, paulin, Przewodnik pielgrzymek z Trenton
do Amerykańskiej Częstochowy w latach 2003 i 2004.

Refleksja na Wielki Post 2008