Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
Spotkanie z JE Stanisławem Kardynałem Dziwiszem
W dniu 22czerwca 2008 w Sanktuarium
Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown
odbyła się uroczysta Msza Święta
koncelebrowana przez Jego Eminencję ks.
Stanisława Kardynała Dziwisza. Wśród
tysięcy pielgrzymów przybyłych z wielu
zakątków Stanów Zjednoczonych i Kanady
na spotkanie z dostojnym Gościem, nie
zabrakło również naszych pielgrzymów.

W czasie Mszy Świętej w procesji darów w
imieniu wszystkich Braci i Sióstr
pielgrzymujących z Trenton do
Amerykańskiej Częstochowy złożyliśmy na
ręce JE ks. Stanisława Kardynała Dziwisza
oraz na ręce Prowincjała Ojców Paulinów
ojca Krzysztofa Wieliczko Pamiątkowe  
Księgi opisujące 5-letnią  historię naszego
pielgrzymowania.
Zapraszamy do obejrzenia galerii ze spotkania oraz Ksiąg Pamiątkowych
Spotkaniu Pokolenia Jana Pawła II  "Totus Tuus"