Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
Koronka do Bożego Miłosierdzia
Koronka do Miłosierdzia Bożego

Tę koronkę podyktował Pan Jezus s. Faustynie w Wilnie 13-14 września 1935 roku
jako modlitwę na przebłaganie i uśmierzenie gniewu Bożego
(zob. Dz.474-476).

Kiedy odmówiłam tę modlitwę, usłyszałam w duszy te słowa: Modlitwa ta jest na
uśmierzenie gniewu Mojego. Odmawiać ją będziesz (...) na zwykłej cząstce różańca
w sposób następujący:

najpierw odmówisz jedno "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo", i "Wierzę w Boga",

następnie na paciorkach "Ojcze nasz" mówić będziesz następujące słowa: "
Ojcze
Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna
Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy
nasze i świata całego
";

na paciorkach "Zdrowaś Maryjo" będziesz odmawiać następujące słowa: "
Dla
Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego
".

Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: "
Święty Boże, Święty Mocny,
Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem
". (Dz. 476)


O Krwi i Wodo, któras wytrysnela z Najswietszego Serca
Jezusowego, jako Zdrój Milosierdzia dla nas, ufamy Tobie.

Jezu ufam Tobie.