Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
Nowenna do Bożego Miłosierdzia
   Nowennę do Miłosierdzia Bożego napisała s.
Faustyna pod dyktando - jak mówiła - samego Pana
Jezusa, który polecił odmawiać ją przede wszystkim
od Wielkiego Piątku do Niedzieli Przewodniej -
Święta Miłosierdzia Bożego.
 
   "
Pragnę - mówił do niej Pan Jezus - abyś przez
te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju
mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły,
ochłody i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na
trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie.
W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego
odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym
morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie
dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego. Czynić
to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie
odmówię żadnej duszy niczego, którą
wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego.
W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego
przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz
"
(Dz. 1209).