Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
Nowenna do Bożego Miłosierdzia
Dzień pierwszy

Dziś sprowadź mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich
grzeszników, i zanurzaj ją w morzu miłosierdzia mojego. A tym
pocieszysz mnie w gorzkim smutku, [w] jaki mnie pogrąża utrata
dusz.
(Dz. 1210)

Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami
i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność naszą, jaką mamy
w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca
swego, i nie wypuszczaj nas z niego na  wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją,
która Cię łączy z Ojcem i Duchem Swiętym.

O wszechmocy miłosierdzia Bożego,
Ratunku dla człowieka grzesznego,
Tyś miłosierdziem i litości morze,
Wspomagasz tego, kto Cię uprasza w pokorze.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą - a szczególnie na
biednych grzeszników - która jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa, i dla
Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia
Twego wysławiali na wieki wieków. Amen. (Dz. 1211)

Koronka do Miłosierdzia Bożego

dzień drugi