Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
Nowenna do Bożego Miłosierdzia
Dzień drugi

Dziś sprowadź mi dusze kapłańskie i dusze zakonne, i zanurz je
w niezgłębionym miłosierdziu moim. One dały mi moc przetrwania
gorzkiej męki, przez nich jak przez kanały spływa na ludzkość
miłosierdzie moje.
(Dz. 1212)

Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas
łaskę, abyśmy godne uczynki miłosierdzia spełniali, aby ci, co na nas patrzą,
chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie.

Zdrój Bożej miłości,
W sercach czystych gości,
Skąpane w miłosierdzia morzu,
Promienne jak gwiazdy, jasne jak zorza.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybrane w winnicy
swojej, na dusze kapłanów i dusze zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa
swego, a dla uczuć Serca Syna swego, w którym to Sercu są zamknięte, udziel im
mocy światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by
wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne.
Amen. (Dz. 1213)

Koronka do Miłosierdzia Bożego

dzień trzeci