Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
Nowenna do Bożego Miłosierdzia
Dzień trzeci

Dziś sprowadź mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je
w morzu miłosierdzia mojego; dusze te pocieszyły mnie w drodze
krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród goryczy morza.
(Dz. 1214)

Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych nadobficie ze skarbca
miłosierdzia swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie
wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją,
jaką pała Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu.

Są niezbadane miłosierdzia dziwy,
Nie zgłębi ich ni grzesznik, ni sprawiedliwy,
Na wszystkich patrzysz okiem litości ,
I wszystkich pociągasz do swej miłości.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne jako na dziedzictwo
Syna swego i dla Jego bolesnej męki, udziel im swego błogosławieństwa i otaczaj
ich swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale aby z
całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki
wieczne. Amen. (Dz. 1215)Koronka do Miłosierdzia Bożego

dzień czwarty