Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
Nowenna do Bożego Miłosierdzia
Dzień czwarty

Dziś sprowadź mi pogan i tych, którzy mnie jeszcze nie znają,
i o nich myślałem w gorzkiej swej męce, a przyszła ich gorliwość
pocieszyła serce moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia mojego.
(Dz. 1216)

J
ezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do mieszkania
najlitościwszego Serca swego dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają; niechaj
promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali dziwy miłosierdzia
Twego, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego
Serca swego.

Niech światło Twej miłości
Oświeci dusz ciemności.
Spraw, aby Cię te dusze poznały,
I razem z nami miłosierdzie Twe wysławiały.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze pogan i tych,
co Cię jeszcze nie znają, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa.
Pociągnij ich do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem
Ciebie miłować; spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki
wieczne. Amen. (Dz. 1217)

Koronka do Miłosierdzia Bożego

dzień piaty