Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
Nowenna do Bożego Miłosierdzia
Dzień piąty

Dziś sprowadź mi dusze heretyków i odszczepieńców, i zanurz ich
w morzu miłosierdzia mojego; w gorzkiej męce rozdzierali mi ciało i
serce, to jest Kościół mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem,
goją się rany moje i tym sposobem ulżą mi męki.
(Dz. 1218)

Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła
proszącym Ciebie, przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze
heretyków i dusze odszczepieńców, i pociągnij ich swym światłem do jedności z
Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale
spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.

I dla tych, co podarli szatę Twej jedności,
Płynie z Serca Twego zdrój litości.
Wszechmoc miłosierdzia Twego, o Boże,
I te dusze z błędu wyprowadzić może.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze heretyków i  
odszczepieńców, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając
uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na
gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym
Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki
wieczne. Amen. (Dz. 1219)

Koronka do Miłosierdzia Bożego

dzień szósty