Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
Nowenna do Bożego Miłosierdzia
Dzień szósty

Dziś sprowadź mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci,
i zanurz je w miłosierdziu moim. Dusze te są najwięcej podobne do
serca mojego, one krzepiły mnie w gorzkiej konania męce;
widziałem je jako ziemskich aniołów, które będą czuwać u moich
ołtarzy, na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę moją jest
przyjąć zdolna tylko dusza pokorna, dusze pokorne obdarzam
swoim zaufaniem.
(Dz. 1220)

Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział: uczcie się ode mnie, żem cichy
i pokornego serca - przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze
ciche i pokorne, i dusze małych dzieci. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe
i są szczególnym upodobaniem  Ojca niebieskiego, są bukietem przed tronem
Bożym, którego zapachem sam Bóg się napawa. Dusze te mają stałe mieszkanie
w najlitościwszym Sercu Jezusa i nieustannie wyśpiewują hymn miłości
i miłosierdzia na wieki.

Prawdziwie dusza pokorna i cicha
Już tu na ziemi rajem oddycha,
A wonią pokornego jej serca
Zachwyca się sam Stwórca.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia, na dusze ciche, pokorne
i dusze małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu najlitościwszego Serca
Jezusa. Dusze te są najwięcej upodobnione do Syna Twego, woń tych dusz wznosi
się z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam
Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu
całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć miłosierdziu Twemu na
wieki wieczne. Amen. (Dz. 1221)  

Koronka do Miłosierdzia Bożego

dzień siódmy