Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
Nowenna do Bożego Miłosierdzia
Dzień siódmy

Dziś sprowadź mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają
miłosierdzie moje, i zanurz je w miłosierdziu moim. Te dusze
najwięcej bolały nad moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha
mojego. One są żywym odbiciem mojego litościwego serca. Dusze
te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszlym, żadna nie
dostanie się do ognia piekielnego, każdej szczególnie bronić będę
w jej śmierci godzinie.
(Dz. 1224)

Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania
najlitościwszego Serca swego dusze, które szczególnie czczą
i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocarne siłą Boga samego;
wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje,
dusze te są zjednoczone z Jezusem i dźwigają ludzkość całą na barkach swoich.
Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili
zgonu.

Dusza, która wysławia dobroć swego Pana,
Jest przez Niego szczególnie umiłowana.
Jest zawsze bliską zdroju żywego
I czerpie łaski z miłosierdzia Bożego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają
i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje - które są
zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich
pełne uczynków miłosierdzia, a dusza ich przepełniona weselem śpiewa pieśń
miłosierdzia Najwyższemu.  Błagam Cię, Boże, okaż im miłosierdzie swoje według
nadziei i ufności, jaką w Tobie położyli, niech się spełni na nich obietnica Jezusa,
który im powiedział, że: Dusze, które czcić będą to niezgłębione miłosierdzie moje -
ja sam bronić je będę w życiu, u szczególnie w śmierci  godzinie, jako swej chwały.
(Dz. 1225)   

Koronka do Miłosierdzia Bożego

dzień ósmy