Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
Nowenna do Bożego Miłosierdzia
Dzień ósmy

Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym
i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego, niechaj strumienie krwi
mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze  są bardzo przeze
mnie umiłowane, odpłacają się mojej sprawiedliwości; w twojej
mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca mojego Kościoła
wszystkie odpusty i ofiaruj za nie... O, gdybyś znała ich mękę,
ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich
długi mojej sprawiedliwości.
(Dz. 1226)

Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż
wprowadzam  do mieszkania Twego najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe -
dusze, które Ci są bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej
sprawiedliwości - niech strumienie krwi i wody, które wyszły z Serca Twego, ugaszą
płomienie ognia czyśćcowego, aby się i tam sławiła moc miłosierdzia Twego.

Ze strasznych upałów ognia czyśćcowego
Wznosi się jęk do miłosierdzia Twego.
I doznają pocieszenia, ulgi i ochłody
W strumieniu wylanym krwi i wody.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące,
a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną
mękę Jezusa, Syna Twego, i przez całą gorycz, jaką była zalana Jego
przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod
sprawiedliwym wejrzeniem Twoim; nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany
Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo my wierzymy, że dobroci Twojej i litości liczby
nie masz. (Dz. 1227)   

Koronka do Miłosierdzia Bożego

dzień dziewiąty