Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
Nowenna do Bożego Miłosierdzia
Dzień dziewiąty

Dziś sprowadź mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści
miłosierdzia mojego. Dusze te najboleśniej ranią serce moje.
Największej odrazy doznała dusza moja w Ogrójcu od duszy
oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ten
kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. - Dla nich jest ostateczna deska
ratunku uciec się do miłosierdzia mojego.
(Dz. 1228)

Jezu najlitościwszy, któryś jest litością samą, wprowadzam do mieszkania
najlitościwszego Serca Twego dusze oziębłe, niechaj w tym ogniu czystej miłości
Twojej rozgrzeją się te zlodowaciałe dusze, które podobne [są] do trupów i takim
Cię wstrętem napawają. O Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia swego
i pociągnij je w sam żar miłości swojej, i obdarz je miłością świętą, bo Ty wszystko
możesz.

Ogień i lód razem nie może być złączony,
Bo albo ogień zgaśnie, albo lód będzie roztopiony.
Lecz miłosierdzie Twe, o Boże,
Jeszcze większe nędze wspomóc może.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, a które są
zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze miłosierdzia, błagam Cię przez
gorzkość męki Syna Twego  i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól,
aby i one wysławiały przepaść  miłosierdzia Twego... (Dz. 1229)

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Wyglądam cię z tęsknotą i upragnieniem.
Już niedługo miłość rozwiąże zasłony,
A ty staniesz mi się zbawieniem.

O dniu przepiękny, chwilo niezrównana,
W której ujrzę po raz pierwszy swego Boga,
Oblubieńca swej duszy i nad pany Pana,
Czuję to, że duszy mojej nie obejmie trwoga.

O dniu najuroczystszy, o dniu jasności,
W którym dusza pozna Boga w Jego potędze,
I cała zatonie w Jego miłości,
I pozna, że już minęły wygnania nędze.

O dniu szczęśliwy, o dniu błogosławiony,
W którym serce moje zapłonie ku Tobie wieczystym żarem,
Bo już Cię teraz wyczuwam, choć przez zasłony,
Tyś mi, o Jezu, w życiu i śmierci zachwytem i czarem.

O dniu, którego przez całe życie wyglądam.
I wyczekuję na Ciebie, o Boże,
Bo tylko Ciebie jednego żądam,
Tyś mi jeden w sercu, a niczym wszystko, co istnieć może.

O dniu rozkoszy, wieczystych słodyczy.
Wielkiego majestatu Boże, Oblubieńcze mój,
Ty wiesz, że nic nie zadowoli serca dziewicy,
Na Twoim słodkim Sercu opieram swą skroń.

[Koniec trzeciego zeszytu rękopisu Dzienniczka]