Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
Regulamin Pielgrzymki
Witamy na naszej pieszej dwudniowej pielgrzymce z parafii św. Jadwigi
z Trenton do Amerykańskiej Częstochowy w Doylestown.

1. Pielgrzymka ma charakter religijny, a więc czas ten przeżyjmy w modlitwie,
wzajemnym szacunku, życzliwości, braterskiej pomocy i dyscyplinie.

2. Jesteśmy wielką rodziną pielgrzymkową. Rezygnujemy zatem z form "pan",
"pani", a zwracamy się do siebie nawzajem "SIOSTRO", "BRACIE" starając się
oby te słowa nie były w naszych ustach sloganem czy frazesem.

3. Młodzież poniżej 18-tu lat powinna przedstawić pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów.

4. Dzieci pozostają pod całkowitą opieka rodziców lub opiekunów.

5. W miejscu noclegowym obowiązuje rozdział płci, nie dotyczy rodzin.

6. W miejscu noclegowym obowiązuje cisza nocna pół godziny po Mszy świętej do
porannej pobudki.

7. Problemy zdrowotne powinny być zgłoszone przy rejestracji.

8. Pielgrzym powinien być wyposażony w leki pierwszej potrzeby oraz podstawowe
środki opatrunkowe i higieniczne.

9. Podczas pielgrzymki bezwzględnie zabrania się palenia papierosów, używania
alkoholu lub narkotyków.

10. Obowiązuje ubiór stosowny do religijnego charakteru pielgrzymki.

11. Pielgrzymce towarzyszą tylko samochody obsługi.

12. Rozbijanie i zwijanie namiotów indywidualnych we własnym zakresie.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione na noclegu
i w samochodach.

13. Miejsce postoju i drogi pielgrzymowania pielgrzymi pozostawiają w czystości.

14. Filmowanie Pielgrzymki dozwolone po uzyskaniu zgody organizatorów (bez
opłat).

15. Obowiązuje całkowite podporzadkowanie się służbom pielgrzymkowym,
respektowanie ich zaleceń oraz powyższego regulaminu.

16. Pielgrzymi, którzy nie będą przestrzegać zasad regulaminu, zostaną wydaleni
z Pielgrzymki.

17. Każdy pielgrzym zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków
ostrożności, zarówno na trasie jak i na miejscach odpoczynku.

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian podejmowania decyzji
w sytuacjach nie przewidzianych regulaminem a wynikających z sytuacji.