Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
Słowa Jana Pawła II
Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi...
tej ziemi!
Nie bójcie się, otwórzcie,
otwórzcie na oścież drzwi
Chrystusowi i Jego zbawczej
władzy!
Otwórzcie granice państw,
systemów ekonomicznych
i politycznych, szerokie
dziedziny kultury,
cywilizacji, rozwoju!
Nie bójcie się!
Musicie być mocni. Drodzy Bracia i Siostry!
Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara!
Musicie być mocni mocą wiary!
Musicie być wierni!
Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów.
Musicie być mocni mocą nadziei,
która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha
Świętego!
Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć...
Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest...
Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą
niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się
Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni
w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa
Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko
prawem religijnym, ale jest prawem człowieka
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie
przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje
"Westerplatte". Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić.
Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć.
Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić.
Nie można "zdezerterować".

Wreszcie - jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba "utrzymać"
i "obronić", tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić -
dla siebie i dla innych.
Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam
co ten drugi przyjmuje z miłością.
Matka Boża znalazła miejsce we wszystkich zakamarkach polskiego
chrześcijaństwa. Jej Obraz Jasnogórski stał się jakby znakiem
rozpoznawczym. Po tym obrazie rozpoznajemy siebie w dalekim
świecie, na różnych emigracjach.
Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłości.
Uzdrówcie rany przeszłości miłością.
Niech wspólne cierpienie nie prowadzi do rozłamu,
ale niech spowoduje cud pojednania.
Troska o dziecko jest pierwszym
i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.
Światu (...) potrzeba Bożych szaleńców, którzy będą szli przez ziemię,
Maria Kolbe (...), którzy będą mieli odwagę miłować i nie cofną się
przed żadną ofiarą.
Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś
niepowodzenie czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku
Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem
i który pomaga przetrwać każdą trudność.
Człowiek nie może żyć bez miłości.
Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą,
jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość,
jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie
i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego
uczestnictwa.
Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa.
A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez
Chrystusa.
Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa
godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie.
I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka
w jakimkolwiek miejscu na ziemi.
Ludzie wkorzenieni w miłości przeciwstawiają się cywilizacji śmierci
i na gruzach pogardy tworzą taką ze źródłem w sercu Zbawiciela.
Jeśli czujesz się samotny,
Postaraj się odwiedzić kogoś,
Kto jest jeszcze bardziej samotny.