Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
św. Jacek Odrowąż
staranne wykształcenie - studiował na uniwersytecie w Paryżu i Bolonii. Został
kanonikiem kapituły krakowskiej, której przewodniczył w tym czasie biskup jego
krewny Iwo Odrowąż. Jacek Odrowąż był jednym z dwóch pierwszych polskich
dominikanów (drugim był bł. Czesław). Byli oni ostatnimi braćmi których obłóczył
osobiście św. Dominik w 1221 roku. Następnie Jacek oraz Czesław zostali wysłani
do Polski w celu zakładania nowych klasztorów. Polską prowincję dominikanów
utworzono w roku 1226. Jacek Odrowąż przyczynił się znacząco do powstania
klasztorów w Gdańsku (1225), Chełmie (1233), Elblągu (1236), Toruniu, Rydze,
Dorpacie i w Królewcu. Św. Jacek założył również klasztor
w Kijowie oraz w Haliczu. Zmarł w Krakowie 15 sierpnia 1257.

Życie Jacka Odrowąża, jak wielu innych świętych średniowiecza, jest mało znane.
Nie dochowały się do naszych czasów współcześnie pisane życiorysy.

Kanonizował go Klemens VIII 17 kwietnia 1594 roku. Jego wspomnienie
obchodzone jest 17 sierpnia. Św. Jacek jest patronem dominikanów, Krakowa,
Kijowa, Wrocławia
i Litwy.