Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
św. Jadwiga Andegaweńska
Jadwiga Andegaweńska urodziła się 18 lutego 1374 roku w Budzie, jako trzecia
córka węgierskiego króla Ludwika i Elżbiety, księżnej bośniackiej. Jadwiga
uzyskała staranne wykształcenie - władała poza węgierskim i polskim, jeszcze
językiem łacińskim, włoskim i niemieckim.

Na króla Polski została koronowana 16 października 1384 r. w Krakowie przez
arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzanta. W styczniu 1385 roku pojawiło się na
Wawelu poselstwo litewskie. Wielki książę Jagiełło w zamian za rękę Jadwigi był
gotów przyjąć wraz ze wszystkimi poddanymi chrześcijaństwo i wcielić swe ziemie
do Polski. 18 lutego 1386 roku zawarte zostano małżeństwo Jagiełły z Jadwigą,
a 4 marca Jagiełło został koronowany na króla Polski.

Jadwiga na dworze papieskim w Rzymie podjęła starania o odnowienie
działalności Akademii Krakowskiej. W 1397 roku uzyskała pozwolenie papieskie
na otwarcie wydziału teologicznego na Uniwersytecie Krakowskim. W swoim
testamencie zapisała uniwersytetowi ogromne sumy, dzięki którym wznowił on
swoją działalność w 1400 roku.

Królowa Jadwiga fundowała również szpitale, będące ówcześnie raczej
instytucjami opieki społecznej, przytułkami dla ludzi chorych, starych
i pozbawionych środków do życia.

Zmarła w wieku 25 lat, 17 lipca 1399 r., wkrótce po śmierci upragnionego dziecka,
na gorączką połogową. Błogosławioną Kościoła katolickiego została dopiero w
1979 roku, a 8 czerwca 1997 r. papież Jan Paweł II, podczas mszy na
krakowskich Błoniach, ogłosił ją świętą.