Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
św. Jan Sarkander
Cieszyńskim (obecnie Skoczów w Polsce). Był synem Grzegorza Macieja
8 czerwca 1597 r. zapisał się na wydział filozoficzny jezuickiego uniwersytetu
ołomunieckiego. Studia kontynuował w Pradze, gdzie w 1602 r. uzyskał stopień
bakałarza, a po roku magisterium. W 1604 r. rozpoczął w Grazu studia teologiczne.
22 marca 1609 r. w Brnie przyjął święcenia kapłańskie.

Wedle tradycji, przesłuchiwany przez sędziów nie zdradził tajemnicy spowiedzi.
Jego milczenie próbowano złamać stosując coraz bardziej okrutne tortury.

Modląc się do końca, także za swoich oprawców, Sarkander godnie znosił
straszliwe cierpienia. Po czterech tygodniach od ostatniego przesłuchania, 17
marca 1620 r. zmarł na skutek doznanych obrażeń.

Jego beatyfikacji dokonał w 1859 r. Pius IX. Ciało Jana Sarkandra spoczęło
wówczas w katedrze w Ołomuńcu.