Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
św. Kazimierz Jagiellończyk
Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety. Zmarł 4 marca 1484 r w Grodnie. Jego
wychowawcą, jak i pozostałych braci, był ks. Jan Długosz.

Królewicz Kazimierz prawdopodobnie złożył śluby czystości. W staraniach
o kanonizację Kazimierza poważną rolę odegrał aspekt polityczny. Chrześcijańska
od dwustu lat Litwa nie miała świętego patrona rodzimego pochodzenia. Młodo
zmarły, mający opinię sprawiedliwego i pobożnego królewicz, wyśmienicie nadawał
się do spełnienia obu z tych ról.

Papież Leon X w 1521 r. wydał bullę kanonizacyjną i wręczył ją biskupowi
płockiemu Erazmowi Ciołkowi. Niestety zmarł on we Włoszech w 1522 r. w czasie
zarazy, a wszystkie jego dokumenty zaginęły. Dopiero król Zygmunt III Waza
uzyskał nową bullę wydaną 7 listopada 1602 r. przez papieża Klemensa VIII na
podstawie kopii bulli Leona X, którą znaleziono w archiwum watykańskim.

Uroczystości kanonizacyjne odbyły się w 1604 r. w katedrze wileńskiej. Święty
Kazimierz jest głównym patronem Litwy oraz od 1948 roku szczególnym patronem
młodzieży litewskiej (ogłosił to papież Pius XII). Jest również patronem archidiecezji
wileńskiej i białostockiej, diecezji radomskiej, drohiczyńskiej i pińskiej oraz miasta
Radom.