Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
św. Maksymilian Maria Kolbe
Maksymilian Maria Kolbe, a właściwie Rajmund Kolbe, urodził się 8 stycznia 1894
franciszkanów we Lwowie, w 1910 rozpoczął nowicjat w zakonie franciszkanów,
przyjmując imię Maksymilian. Śluby złożył 1 grudnia 1914 roku, przyjmując imię
Maria.

W 1915 roku uzyskał doktorat z filozofii na uniwersytecie "Gregorianum",
a z teologii w 1919 r. na wydziale ojców franciszkanów, jednak interesował się
także matematyką i fizyką. 28 kwietnia 1918 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Przebywając w Rzymie założył wraz z kolegami w 1917 r. stowarzyszenie osób
świeckich Rycerstwo Niepokalanej.

W 1927 r. założył pod Warszawą klasztor Niepokalanów, na gruncie podarowanym
przez księcia Druckiego-Lubeckiego. Wydawał tam pisma "Rycerz Niepokalanej", a
od 1935 r. popularny "Mały Dziennik". W latach 1931-1935 prowadził działalność
misyjną w Japonii, gdzie rozpoczął wydawanie japońskiego odpowiednika "Rycerza
Niepokalanej", a wkrótce założył także Niepokalanów Japoński. Podobne ośrodki
założył także w Chinach i w Indiach.

W czasie okupacji hitlerowskiej działalność klasztoru w Niepokalanowie została
zawieszona. Maksymilian Kolbe został aresztowany 17 lutego 1941, następnie
trafił do obozu Auschwitz-Birkenau, gdzie otrzymał numer 16.670. W obozie
koncentracyjnym dobrowolnie wybrał śmierć głodową w zamian za skazanego
współwięźnia, Franciszka Gajowniczka, który trzy lata później, 25 października
1944 został zwolniony z obozu. Kolbe zmarł dobity zastrzykiem fenolu 14 sierpnia
1941 roku.

Maksymilian Kolbe został beatyfikowany 17 października 1971 r. przez papieża
Pawła VI, a kanonizowany przez papieża Jana Pawła II 10 października 1982.