Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
św. Stanisław ze Szczepanowa
Francji. Szybko osiągnął godność kanonika krakowskiego. W 1072 za zgodą
księcia Bolesława Śmiałego został konsekrowany na biskupa krakowskiego.

Przyczyny sporu jaki wybuchł między nim a królem nie są znane. Gall Anonim,
piszący swą Kronikę trzydzieści kilka lat po śmierci biskupa Stanisława, znał
wprawdzie przyczyny konfliktu, lecz w swoim dziele je pominął. Wiadomo jedynie że
Stanisław dopuścił się zdrady, za co król wydał go na śmierć przez obcięcie
członków.

Możliwe, że Stanisław reprezentował frakcję polityczną przeciwną królowi
a pochlebną interesom wielkich feudałów oraz cesarzowi niemieckiemu Henrykowi
IV i królowi czeskiemu Wratysławowi. Bolesław Śmiały odkrywszy spisek skazał go
na śmierć.

Stanisław został kanonizowany 17 września 1253 r. w bazylice świętego
Franciszka w Asyżu przez papieża Innocentego IV. W roku 1963 papież Jan XXIII
ustanowił świętego Stanisława wraz ze Świętym Wojciechem i NMP Królową Polski
pierwszorzędnym Patronem Polski.