Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
Święto Miłosierdzia
Zawsze możemy zwrócić się do Boga z ufnością i
otrzymać potrzebne łaski. Jednak w naszym
kalendarzu są dni szczególne. Jednym z nich jest
Święto Miłosierdzia Bożego, które przeżywamy w
pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Święto to jest
dniem szczególnej czci Boga w tajemnicy Jego
miłosierdzia. Ma ono swoje źródło w orędziu Pana
Jezusa przekazanym św. Siostrze Faustynie.
"W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia
Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się
zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego... W dniu tym
otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną
łaski" (Dz. 699). "Która dusza przystąpi do spowiedzi
i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia
win i kar" (Dz. 699). "Która dusza przystąpi do
spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego
odpuszczenia win i kar" (Dz. 699).
Dzień szczególnych łask
Święto to jest czasem łaski dla wszystkich dusz, a zwłaszcza dla grzeszników.
Z Eucharystią przyjętą w tym dniu związana jest największa obietnica: zupełnego
odpuszczenia win i kar. To taka sama łaska, jaką otrzymujemy tylko w sakramencie
chrztu świętego. Komunia Święta musi być przyjęta godnie, po dobrze odprawionej
spowiedzi, bez przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, w duchu: nabożeństwa do
miłosierdzia, ufności do Boga i uczynków miłości wobec bliźnich. Pan Jezus
pragnie, aby w tym wyjątkowym dniu obraz miłosierdzia był publicznie - liturgicznie
uczczony, by duszpasterze głosili prawdę o niezgłębionym miłosierdziu Boga, aby
ludzie świadczyli uczynki miłosierdzia wobec bliźnich i z ufnością korzystali
z sakramentu pojednania i Eucharystii.

Pierwszą niedzielę po Wielkanocy ogłosił Świętem Miłosierdzia dla całego Kościoła
powszechnego Jan Paweł II podczas kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000
roku.