Piesza Pielgrzymka z Trenton, NJ
do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown, PA
Karmelitański Szkaplerz
W 2005 roku w czasie pielgrzymki karmelita
ojciec Dawid przyjął do rodziny szkaplerznej
65 pielgrzymów. Podczas czwartej i piątej
pielgrzymki ojciec Jan przyjął do szkaplerza
Maryi w 2006 roku 32 pielgrzymujących braci
i sióstr a w 2007 roku 12. Dzieło
przyoblekania szatą Maryi –szkaplerzem,
zapoczątkowane na naszej pielgrzymce,
przejęły również pielgrzymki
z Great Meadows i Filadelfii. Dar pielgrzymów
ofiarowany z okazji Jubileuszu 50 lecia
Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej
„Księga Przyjętych do Szkaplerza”, przyczynił
się do przyjęcia szkaplerza przez wiernych
nawiedzających duchową stolice Polonii,
Amerykańską Częstochowę. Matka Boża
w znaku szkaplerza zapewnia nas o swojej
ustawicznej opiece na drodze życia, ale także
w chwili przejścia do domu ojca.
„Noście zawsze Święty Szkaplerz.
Ja zawsze mam szkaplerz na sobie
i odniosłem wiele dobra z tego
nabożeństwa. Jest moja siłą”
           Jan Pawel II
Wpis ojca Franciszka Czaickiego do Księgi
Przyjętych do Szkaplerza:
„ FLOS CARMELI” – Kwiecie Karmelu, rozpoczęłaś Swoje dzieło tu
„płaszczem zbawienia” - Szkaplerzem. Bądź zawsze z nimi
i im błogosław, wypraszając zdroje łask. Na to pielgrzymowanie
z Maryja do Jezusa, zapewniając o modlitwie błogosławi
                         
                                                             
+ o. Franciszek Czaicki OCD
                                       z Munster, Indiana
Nasza druga pielgrzymka przypadała w roku
jubileuszu 25 lecia pontyfikatu Jana Pawła II, który
całkowicie zawierzył Matce Bożej i zawsze był Jej
zainspirowało nas do pogłębienia kultu  Maryjnego
i  podjęcia nabożeństwa szkaplerznego, którego
Ojciec Święty  był szczególnym promotorem. Hasło
naszej drugiej pielgrzymki brzmiało:

„Szkaplerz Maryi darem Bożego Miłosierdzia’.

Ojciec Franciszek Czaicki OCD, z zakonu
karmelitów bosych w Munster, Indiana, specjalnie
zaproszony na pielgrzymkę, w swoich
konferencjach zapoznał nas ze Szkaplerzem
świętym, z obowiązkami i przywilejami jakie
otrzymują ci, którzy podejmują  to nabożeństwo
maryjne.
W drugi dzień pielgrzymki 15 sierpnia 2004 po śniadaniu pierwsza grupa
pielgrzymów przyjęła Szkaplerz z rąk ojca Franciszka  wspomaganego przez ojca
Beniamina i ojca Janusza. Na kolejnym przystanku druga grupa pielgrzymów
przyoblekła się szatą Maryi. Ojciec Franciszek mimo zmęczenia wytrwale święcił i
nakładał Szkaplerzew autobusie pielgrzymom, którzy przyjechali z naszej parafii
poniedziałek 16 sierpnia wierni, którzy nie uczestniczyli w pielgrzymce a mieli
pragnienie przyjęcia szkaplerza, zostali obleczeni szatą Maryi po Mszy św. w
kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Ojciec Franciszek powędrował też ze
Szkaplerzem do szpitala, aby tam przyoblec szkaplerzem naszą siostrę, która co
roku pomagaław przygotowaniu posiłków dla pielgrzymów, ale złożona chorobą
znalazła się w szpitalu. W czasie tej pielgrzymki 250 naszych braci i sióstr przyjęło
Szkaplerz święty, a tym samym weszło w komunie z Matką Jezusa i wraz z Nią
rozpoczęło swoje pielgrzymowanie do Chrystusa.